Tandartsenpraktijk Nieuwland

Wortelkanaalbehandelingen

 
Waarom u bent verwezen:

De redenen hiervoor kunnen divers zijn:
- er zijn twijfels over de oorzaak van klachten in en rond uw mond
- er zijn twijfels over het nut / mogelijkheid van behandelen d.m.v. een wortelkanaalbehandeling
- uw tandarts schat een wortelkanaalbehandeling bij u als moeilijk in
- er zijn tijdens de behandeling bij uw eigen tandarts onvoorziene moeilijkheden voorgevallen
- of gewoon voor advies


Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en te kunnen behandelen beschikken wij over :
- veel ervaring op dit gebied
- specifieke apparatuur, waaronder een microscoop
- goede diagnostische apparatuur waaronder CBCT (3D-röntgen apparaat, voor uitleg, klik hier)

 
Eerste informatief consult:

Wij realiseren ons zeer goed dat het altijd een onzeker en gespannen gevoel geeft als u voor de eerste keer bij ons op consult komt. U kent immers de behandelaar niet en weet ook vaak niet wat de behandeling bij u inhoudt.

Daarom is het belangrijk dat u eerst voor een informatief consult komt:
- u maakt kennis met de behandelaar. Vertrouwen in de behandelaar/behandeling is erg belangrijk.
- de oorzaak van uw probleem / klacht wordt dan onderzocht.
- u krijgt een reële inschatting of een behandeling zinvol en mogelijk is.
- u krijgt een kostenbegroting.
- de inhoud van een behandeling wordt met u doorgenomen.

Het is in uw en ons belang een zo goed mogelijk overwogen beslissing te nemen. Ons enige belang is u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Bijzonderheden in uw medische status alsmede medicijngebruik kunt u aangeven bij dit consult.

Indien er zaken zijn waar u bij voorbaat erg tegenop ziet, is het altijd verstandig dit tijdens dit consult te overleggen, dan kunnen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden. 
 
 
 
 
Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Dit is het wegnemen van (resten van) zenuwweefsel en met bacteriën geïnfecteerd weefsel, uit het wortelkanaal in de tand of kies.

Geïnfecteerde wortelkanalen zijn de oorzaak van kaakontstekingen. Het lichaam kan via de bloedbaan niet meer in deze wortelkanalen komen. De bloedvaten zijn hier immers afgestorven en verdwenen. Hierdoor kan het lichaam de oorzaak van de kaakontsteking niet verwijderen.
Antibiotica kunnen het lichaam een betere weerstand bieden om een kaakontsteking onder controle te houden (waardoor klachten afnemen), maar halen de oorzaak van de ontsteking niet weg.

Per tand of kies is het aantal kanalen verschillend. De diameter van een kanaal is vaak niet meer dan 0,1 mm.

Alle aanwezige kanalen worden zo goed mogelijk schoongemaakt en daarna afgesloten. Hiermee wordt dan de oorzaak van de kaakontsteking weggenomen. Daarna kan het lichaam de ontsteking opruimen en het botdefect weer herstellen.

In de tandheelkunde is een wortelkanaalbehandeling één van de moeilijkst uit te voeren behandelingen. Het werkgebied is zeer klein (soms niet meer dan 6 mm2) en vaak lastig toegankelijk. Het is een geduldig precisiewerk dat tijd vraagt.

 
Kosten van de behandeling:

De kosten voor het eerste consult zijn afhankelijk van uw klacht.
De codes die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn:
E02 Uitgebreid endodontisch consult
C28 Uitgebreid onderzoek tbv behandelplan
X10 Kleine röntgenfoto
X25 Maken en beoordelen 3D-röntgenfoto
Voor de tarieven voor deze codes: klik HIER

De kosten van het eerste consult staan altijd los van de kosten voor de behandeling. Een eerste consult verplicht u niet tot het maken van een vervolgafspraak.

Na het eerste consult krijgt u een behandelvoorstel met een kostenbegroting. De behandelkosten zijn sterk afhankelijk van het soort behandeling dat bij u noodzakelijk is en kunnen wij pas na het eerste consult bepalen.

 
 
 
De behandeling zelf:

Pijnlijk is een behandeling zelden, bijna alles kan verdoofd worden. Wel kan er na de behandeling napijn / gevoeligheid optreden. Dit is erg afhankelijk van de diagnose en behandeling. Daarover informeren wij u direct na de behandeling.

Het is wel een geduldige behandeling, waardoor u langere tijd uw mond open moet houden. Er wordt een (rubberdam) lapje over uw kies of tand aangebracht. Dit is om te voorkomen dat er bacteriën vanuit de mond in het behandelterrein komen en anderzijds kan er geen vocht of rommel in uw mond terecht komen. Er kan dan schoon gewerkt worden. Dit wordt door veel patiënten als prettig ervaren.

De meeste patiënten geven aan dat de behandeling erg meevalt en zijn bij het tweede consult duidelijk minder gespannen.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de behandelmicroscoop. Hierdoor kan er veel nauwkeuriger gewerkt worden.