Tandartsenpraktijk Nieuwland

Wortelkanaalbehandelingen

Alle tekst betreffende wortelkanaalbehandelingen: geschreven door drs. R. Vos, tandarts.

 
Waarom u bent verwezen:

De redenen hiervoor kunnen divers zijn:
- er zijn twijfels over de oorzaak van klachten in en rond uw mond
- er zijn twijfels over het nut / mogelijkheid van behandelen d.m.v. een wortelkanaalbehandeling
- uw tandarts schat een wortelkanaalbehandeling bij u als moeilijk in
- er zijn tijdens de behandeling bij uw eigen tandarts onvoorziene moeilijkheden voorgevallen
- of gewoon voor advies


Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en te kunnen behandelen beschik ik over :
- een jarenlange ervaring (sinds 1994) op dit gebied
- specifieke apparatuur, waaronder een microscoop
- goede diagnostische apparatuur waaronder CBCT (3-D röntgen apparaat, voor uitleg, klik hier)

 
Eerste informatief consult:

Ik realiseer mij zeer goed dat het altijd een onzeker en gespannen gevoel geeft als u voor de eerste keer bij mij op consult komt. U kent immers de behandelaar niet en weet ook vaak niet wat de behandeling bij u inhoudt.

Daarom is het belangrijk dat u eerst voor een informatief consult komt:
- de oorzaak van uw probleem / klacht wordt dan onderzocht
- u krijgt een reëele inschatting of een behandeling zinvol en mogelijk is
- u krijgt een kostenbegroting
- de inhoud van een behandeling wordt met u doorgenomen.

Het is in uw en ons belang een zo goed mogelijk overwogen beslissing te nemen. Ons enige belang is u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Bijzonderheden in uw medische status alsmede medicijngebruik dient u aan te geven bij dit consult.

Indien er zaken zijn waar u bij voorbaat erg tegenop ziet, is het altijd verstanding dit tijdens dit consult te overleggen, dan kunnen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden. 
 
 
 
 
Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Dit is het wegnemen van (resten van) zenuwweefsel en met bacteriën geïnfecteerd weefsel, uit het wortelkanaal in de tand of kies.

Per tand of kies is het aantal kanalen verschillend. De diameter van een kanaal is vaak niet meer dan 0,1 mm.

Alle aanwezige kanalen worden zo goed mogelijk schoongemaakt en daarna afgesloten. Hiermee wordt dan de oorzaak van de kaakontsteking weggenomen. Daarna kan het lichaam de ontsteking opruimen en het botdefect weer herstellen.

In de tandheelkunde is een wortelkanaalbehandeling één van de moeilijkst uit te voeren behandelingen. Het werkgebied is zeer klein (soms niet meer dan 6 mm2) en vaak lastig toegankelijk. Het is een geduldig precisiewerk dat tijd vraagt.

 
 
 
 
De behandeling zelf:

Pijnlijk is een behandeling zelden, bijna alles kan verdoofd worden. Wel kan er na de behandeling napijn / gevoeligheid optreden. Dit is erg afhankelijk van de diagnose en behandeling. Daarover informeer ik u direct na de behandeling.

Het is wel een geduldige behandeling, waardoor u langere tijd uw mond open moet houden. Er wordt een (rubberdam) lapje over uw kies of tand aangebracht. Dit is om te voorkomen dat er bacteriën vanuit de mond in het behandelterrein komen en anderzijds kan er geen vocht of rommel in uw mond terecht komen. Er kan dan schoon gewerkt worden. Dit wordt door veel patiënten als prettig ervaren.

De meeste patiënten geven aan dat de behandeling erg meevalt en zijn bij het tweede consult duidelijk minder gespannen.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de behandelmicroscoop. Hierdoor kan er veel nauwkeuriger gewerkt worden.