Tandartsenpraktijk Nieuwland

 

Ons team

Alle tandartsen hebben zich ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en voldoen aan vijf normen die horen bij een professionele uitoefening van het beroep tandarts.

Tandartsen ingeschreven in het KRT moeten aan het volgende voldoen:
- ze hebben een onvoorwaardelijke inschrijving in het BIG-register en verlenen tijdens de registratieperiode minimaal 14 uur per week tandheelkundige zorg aan patiënten
- ze leven de geldende (praktijk)richtlijnen en gedragsregels voor tandartsen na en zijn in staat om adequaat te communiceren in de Nederlandse taal
- ze zetten tenminste een keer per vijf jaar een patiëntenenquete uit en nemen deel aan een basale vorm van visitatie
- ze behalen minimaal 180 KRT-punten in vijf jaar aan bij- en nascholing, individuele activiteiten en intercollegiaal overleg. Ze geven daarbij aandacht aan tenminste 4 van de 7 competenties uit het “CanMeds model”
- ze hebben een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector

Alle tandartsen zijn ook lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering v.d. Tandheelkunde (KNMT).

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De KNMT bemiddelt en doet uitspraak in alle soorten van klachten tussen tandarts en patiënt.


Dhr. R. Vos - tandarts, specialisatie endodontologie
BIG nr. 19024679202

Dhr. R. Kalisvaart - tandarts
BIG nr. 19059227002

Dhr. A. Teerhuis - tandarts
BIG nr. 29066488002

Mw. N. Adhana - tandarts
BIG nr. 79915396202

Dhr. T. Tsingistras - tandarts, specialisatie endodontologie
BIG nr. 69920301402

Dhr. C. Zachariasse - tandarts, gnatholoog
BIG nr. 89025072702

Mw. L. Starmans - orofaciaal fysiotherapeut
BIG nr. 29035095804

Mw. M. Finnema, assistente
Mw. J. Hinloopen, assistente
Mw. W. Meijer, assistente
Mw. E. Loman, balie & assistente
Mw. S. Schuurman, assistente
Mw. M. Remkes, assistente
Mw. A. van Eijsden, assistente

Mw. L. van den Heuvel, balie & assistente