Tandartsenpraktijk Nieuwland

Gnathologie

Gnathologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het kaakgewricht, de kauwspieren en de contacten tussen het onder- en bovengebit.
Wanneer het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid verstoord is, kunnen er klachten ontstaan.

Mogelijke oorzaken van klachten:
- Klemmen
- Knarsen
- Medicatie
- Parafuncties (niet functioneel gebruik maken van de kaken)
- Slaaphouding
- Kauwgomgebruik
- Langdurig verkeerd gebruik van kauw-, hals- en/of nekspieren door bijv. stress


 
 
 
 
 

Op woensdagochtend is orofaciaal fysiotherapeut Liesbeth Starmans in onze praktijk aanwezig. Zij kan u, met of zonder verwijzing, op afspraak helpen met uw klachten.

Indien er onduidelijkheid is over de oorzaak van uw klachten, dan zal er meer onderzoek moeten worden gedaan om een correcte diagnose en een goed behandelplan op te kunnen stellen. In dit geval kunt u terecht bij tandarts - gnatholoog Kees Zachariasse.
Na het maken van een afspraak, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Als u de vragen zorgvuldig beantwoordt, dan geeft dat ons een goed beeld van uw klachten. Tijdens het eerste consult kunt u uw antwoorden nader toelichten en zelf vragen stellen. Ook zal er tijdens dit eerste consult worden beoordeeld of het wenselijk is om een afspraak in te plannen voor een uitgebreider onderzoek naar uw klachten (uitgebreid functie onderzoek) of wellicht al een verwijzing naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Soms kan het zinvol zijn om een kaakoverzichtsfoto (röntgenfoto: OPT) te maken ter beoordeling van eventuele slijtage van de kaakkopjes. Dit soort foto's kunnen we ook in onze praktijk maken.